-


จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ประชุมด้านการประชาสัมพันธ์ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38

จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ประชุมด้านการประชาสัมพันธ์ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38

(คลิปข่าว)... https://youtu.be/h6Qo28JMuy0

วันนี้ ( 20 ธันวาคม 2565 ) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 3 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์ และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 กาญจนิกาเกมส์ โดยมี นายอนุ ทองดี ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการ  พร้อมด้วย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ

 สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินงานฯและการกำหนดแผนประชาสัมพันธ์ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์ และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 กาญจนิกาเกมส์ ให้การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของทุกหน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 ทั้งนี้  นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบแนวทางในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ฯ ในการทำแอพพลิเคชั่นติดตามผลงานหรือผลการแข่งขันกีฬาต่างๆ ในระบบออนไลน์ให้ทันสมัยและสะดวกต่อผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลการแข่งขันได้อย่างรวดเร็วและการทำจอภาพวีดีโอการแข่งขันในสถานที่แข่งขันให้ผู้ชมได้ชมการแข่งขันอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี : ข่าว/ภาพ