-


ขอเชิญสั่งจองเสื้องานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์และงานกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 กาญจนิกาเกมส์

ขอเชิญสั่งจองเสื้องานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์และงานกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 กาญจนิกาเกมส์

- แบบที่ 1 เสื้อคอกลม  ราคา 299 บาท

- แบบที่ 2 เสื้อคอปก    ราคา 399 บาท

- สั่งจองได้ที่ สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 2 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

โทร.034-511778 หรือ 034-511349

-  รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว นำไปสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์และงานกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 กาญจนิกาเกมส์