แนะนำที่พัก

แนะนำที่พักสำหรับนักกีฬา

จุดบริการรถรับ-ส่ง นักกีฬา

รายละเอียดจุดบริการการขึ้นรถ รับ-ส่ง นักกีฬา

สนามแข่งขันกีฬา

รายละเอียดสนามกีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ถ่ายทอดสด

ตารางสรุปเหรียญ

ข่าวสารกาญจนบุรีเกมส์ประมวลภาพการแข่งขันกาญจนบุรีเกมส์วีดิทัศน์กาญจนบุรีเกมส์

ผู้สนับสนุน

ผู้สนับสนุนและสิทธิประโยชน์กลาง