-

สนามแข่งขันกีฬา

.. Download สนามแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์" ..
ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
PDF | XLS

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

ที่

ชนิดกีฬา

สนามแข่งขัน

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ

วันแข่งขัน

หมายเหตุ

เบอร์ผู้ประสาน

ชมรม

สนาม

1

กรีฑา

สนามกรีฑา สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

5

อ.เมือง

นายอำนาจ สุนธรธรรม               081-6181826

 1. นายกำธร ประเสริฐตันติกุล
2. นายอดิเรก โนวิน

086-0898385
081-0457789

2

บาสเกตบอลทั่วไป

โรงยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

11

อ.เมือง

นายสุรสิทธ์ 

 080-0784456

3

เทนนิส

สนามเทนนิส สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

10

อ.เมือง

นายสุขุม  กิจวิภรณ์                   062-1437921

4

ซอท์ฟเทนนิส

สนามเทนนิส สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

7

อ.เมือง

นายสุขุม กิจวิภรณ์                    062-1437921

5

เปตอง

สนามเปตอง สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

7

อ.เมือง

เรวัต                                    092-7312579ศูนย์การค้าห้างโรบินสัน กาญจนบุรี

ที่

ชนิดกีฬา

สนามแข่งขัน

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ

วันแข่งขัน

หมายเหตุ

เบอร์ผู้ประสาน

ชมรม

สนาม

1

เพาะกาย

บริเวณลานจอดรถศูนย์การค้าห้างโรบินสัน กาญจนบุรี

ศูนย์การค้าห้างโรบินสัน กาญจนบุรี

5

อ.เมือง

จ.ส.อ.บัณฑิต รัตนชัย                                         087-0014919

นายประณิธาน อัครนรากุล                                         063-7277319มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ที่

ชนิดกีฬา

สนามแข่งขัน

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ

วันแข่งขัน

หมายเหตุ

เบอร์ผู้ประสาน

ชมรม

สนาม

1

ว่ายน้ำ

สระว่ายน้ำ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

6

อ.เมือง

นายชัยวัฒน์ หาดรื่น                                        081-3571191

นายชัยวัฒน์ หาดรื่น                                      081-3571191

2

เทควันโด

หอประชุมอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

5

อ.เมือง

นายสันทัด พรหมผลิน                                         086-8067294

นายชนะรัตน์ ชนะผล                                         081-9432860

3

บริดจ์

อาคาร 9 ชั้น 3 (ห้องไพลิน) ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

7

อ.เมือง

นายสามารถ จันหา                                         098-2914619

นายพีรพงศ์ โชคจักรเพชร์                                         081-1945999

4

หมากล้อม

ห้องประชุมคณะมนุษยสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

9

อ.เมือง

นายกฤตภาส ชาติธรรมมะ                                         092-7169091

นายภูวนาถ วิสุทธากร                                         083-6547979

5

แฮนด์บอล(ชายหาด)

สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

11

อ.เมือง

นายวีระวัฒน์ พินิจธนสาร                                         061-3595596

นายชัยวัฒน์ หาดรื่น                                         081-3571191

6

แฮนด์บอล(ในร่ม)

โดมสนามฟุตซอล ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

11

อ.เมือง

นายวีระวัฒน์ พินิจธนสาร                                         061-3595596

นายชัยวัฒน์ หาดรื่น                                        081-3571191

7

ซูโม่

หอประชุมอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1

อ.เมือง

นายพงศกร อะกะวงษ์                                         092-8939326

นายชนะรัตน์ ชนะผล                                         081-9432860

8

ลีลาศ

หอประชุมอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

3

อ.เมือง

นางระพีพรรณ เจริญทัศนศิริ                                         087-1597071

นายชนะรัตน์ ชนะผล                                         081-9432860

9

ปัญจกีฬา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

2

อ.เมือง

นายอภินันท์ ลิ้มกุล                                         093-6245858

นายชัยวัฒน์ หาดรื่น                                       081-3571191กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์

ที่

ชนิดกีฬา

สนามแข่งขัน

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ

วันแข่งขัน

หมายเหตุ

เบอร์ผู้ประสาน

ชมรม

สนาม

1

ฟุตซอล

อาคารสุรสิงหนาท (กองพลทหารราบที่ 9)

กองพลทหารราบที่ 9

11

อ.เมือง

นายเจษฎา ศรีนวล                   

082-2450662

นายวัลลภ ตังศิริ                                         098-5835916

2

มวยไทยสมัครเล่น

สนามมวยค่ายพระยาเสือ

กองพลทหารราบที่ 9

11

อ.เมือง

พ.ท.สุประสิษฐ์ รอดประชา          

080-0218889

3

มวยไทยยุทธศิลป์ (กีฬาสาธิต)

สนามมวยค่ายพระยาเสือ

กองพลทหารราบที่ 9

5

อ.เมือง

 

4

มวยไทยรัตนโกสินทร์  (กีฬาสาธิต)

สนามมวยค่ายพระยาเสือ

กองพลทหารราบที่ 9

1

อ.เมือง

นายทรงชัย บัวขาว                   

089-8675451

5

โรลเลอร์สกี

ถนนหน้ากองพลทหารราบที่ 9

กองพลทหารราบที่ 9

4

อ.เมือง

นางฐาปนีย์ สกุลศิริลอนาน          

087-4415718

6

ซอฟท์บอล

สนามฟุตบอลกองพลทหารราบที่ 9

กองพลทหารราบที่ 9

9

อ.เมือง

นายธนนนท์ สงเจริญ                 

080-0241589

7

เบสบอล 5 คน (กีฬาสาธิต)

หอประชุม (กองพลทหารราบที่ 9)

กองพลทหารราบที่ 9

1

อ.เมือง

นายทินกร                            

092-8516498เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

ที่

ชนิดกีฬา

สนามแข่งขัน

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ

วันแข่งขัน

หมายเหตุ

เบอร์ผู้ประสาน

ชมรม

สนาม

1

แบดมินตัน

สนามแบดมินตัน เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

9

อ.เมือง

นายทัศนะ พฤกษาไพศาลศิลป์                                         081-9434791

 นายอดิศักดิ์ ม่วงพิน                                         065-9151592

2

ยูโด

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

5

อ.เมือง

นายยงยุทธ สงพะโยม                                         089-9006529

3

ยูยิตสู

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

4

อ.เมือง

นายณัฐภาส ภูสว่าง                                         084-5414041

4

ลอนโบวล์ส

บริเวณลานจอดรถด้านหน้าสวนสมเด็จพระญาณสังวรณ์

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

9

อ.เมือง

นางคณิภา  เลิศหงิมภูกนก                                         081-7952563

5

เอ็กซ์ตรีม -  Inline Speed Sk

บริเวณลานจอดรถด้านหน้าสวนสมเด็จพระญาณสังวรณ์

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

5

อ.เมือง

นางกษิมา เสือส่าน                                         083-2756778

6

ฟุตบอลชาย

สนามฟุตบอล สวนสมเด็จพระญาณสังวรณ์

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

11

อ.เมือง

นายกำธร ประเสริฐตันติกุล                                         086-0898385

7

บาสเกตบอล 3X3

ด้านหน้า โรงยิมฯ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

7

อ.เมือง

นายสุรสิทธ์                                         080-0784456

8

เทคบอล(สาธิต)

โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

1

อ.เมือง

นายไกรพจน์ บุญประเสริฐ                                         089-2549760

9

เอ็กซ์ตรีม -Inline Freestyke

ศูนย์การเรียนรกู้  ารบริหารจัดการสินค้าเกษตร

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

5

อ.เมือง

นางกษิมา เสือส่าน                                         083-2756778

10

เอ็กซ์ตรีม (ประเภทสก็ตบอร์ด)

บริเวณลานท่าน้ำหน้าเมือง (sky walk)

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

5

อ.เมือง

นางกษิมา เสือส่าน                                         083-2756778

11

คูราช (กีฬาสาธิต)

หอประชุมศาลา 60 พรรษา มหาราชเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

2

อ.เมือง

นายอรรถชัย รักราษฎร์                                         093-5659355

12

คริกเก็ต

หอประชุมศาลา 60 พรรษา มหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

10

อ.เมือง

ดร.ขวัญจิรา เจ็กภูเขียว                                         089-8406344

13

วอลเลย์บอลชายหาด

สนามสมเด็จพระญาณสังวรณ์

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

11

อ.เมือง

นายสันทัด นิลรอด                                         080-6591157

14

คาราเต้-โด

หอประชุมกัลปพฤกโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

5

อ.เมือง

น.ส.กฤดาคุณ กาญจนจุลจิตร                                         065-4266653

นายพงษ์พิทักษ์ ทุพลชัย                                         088-4590838

15

อีสปอร์ต

หอประชุมกัลปพฤกโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

5

อ.เมือง

นายจตุพร เลียงรัศมี                                         093-8792835

16

ยกน้ำหนัก

อาคารโดมโรงเรียนถาวรวิทยา

โรงเรียนถาวรวิทยา

5

อ.เมือง

นายอัศวินทร์ พลีเพื่อชาติ                                         099-3988222

นางสุภาวดี จันทร์สว่าง                                         087-1460680สนามเอกชน

ที่

ชนิดกีฬา

สนามแข่งขัน

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ

วันแข่งขัน

หมายเหตุ

เบอร์ผู้ประสาน

ชมรม

สนาม

1

สนุกเกอร์

K-ONE สนุกเกอร์คลับ

ชมรมกีฬา/สมาคมกีฬาจังหวัด

10

อ.เมือง

นายสมศักดิ์ ธาราสุนทร                                         081-1997717

นายมหิดล ไก่แก้ว                                         096-0072519

2

บิลเลียด

K-ONE สนุกเกอร์คลับ

ชมรมกีฬา/สมาคมกีฬาจังหวัด

2

อ.เมืองโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

ที่

ชนิดกีฬา

สนามแข่งขัน

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ

วันแข่งขัน

หมายเหตุ

เบอร์ผู้ประสาน

ชมรม

สนาม

1

กาบัดดี

หอประชุม โรงเรียนเทพศิรินทร์ ลาดหญ้า

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ลาดหญ้า

7

อ.เมือง

นายศุพชาติ ถนอมมิตร                                          089-9184896

นางภาวิณี เพชรสุววรณ์                                         087-1618198

2

ยิงธนู

สนามฟุตบอลโรงเรียนเทพศิรินทร์ ลาดหญ้า

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ลาดหญ้า

5

อ.เมือง

นางวิชญาณี  บุญทวี                                          081-9420010

นายยศวัฒน์ ทับทิม                                         086-1044505อำเภอท่าม่วง

ที่

ชนิดกีฬา

สนามแข่งขัน

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ

วันแข่งขัน

หมายเหตุ

เบอร์ผู้ประสาน

ชมรม

สนาม

1

ยิมนาสติก(ศิลป์/ลีลา/แอโรบิก)

โดมอเนกประสงค์ (ศาลารวมใจ) โรงเรียนวิสุทธรังษี

โรงเรียนวิสุทธรังษี

9

อ.ท่าม่วง

นายอังคาร เจริญผล                                          080-6283039

นายปิยะพงษ์ โสเสมอ                                         092-4564925

2

วอลเลย์บอลในร่ม

อาคารศูนย์กีฬา  โรงเรียนวิสุทธรังษี

โรงเรียนวิสุทธรังษี

11

อ.ท่าม่วง

นายสันทัด นิลรอด                                         080-6591157

นายปิยะพงษ์ โสเสมอ                                         092-4564925

3

เทเบิลเทนนิส

หอประชุม 60 พรรษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

8

อ.ท่าม่วง

นายสมพงษ์ ธารารุ่งเรือง                                   086-3486651

นายชูชาญ จันที                                         086-0673724

4

วูซู

หอประชุมโสภณประชานารถโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง

5

อ.ท่าม่วง

นางสาวสุภาพรรณ จินตนา                                         086-7869338

นายพุดชง ชำนาญกิจ                                         081-7637872

5

ฟุตบอลหญิง

สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

11

อ.ท่าม่วง

นายกำธร ประเสริฐตันติกุล                                         086-0898385

นายพิษณุ ทุ่งทอง                                         098-2811182

6

เจ็ตสกี

ท่าน้ำ วัดบ้านถ้ำ (เขาน้อย)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

4

อ.ท่าม่วง

น.ส.สาริกา ประเสริฐผล                                         092-2969979

นายพิษณุ ทุ่งทอง                                         098-2811182

กีฬาทางอากาศ

สนามเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

11

อ.ท่าม่วง

นายธภูมิสิทธิ์ แสงดำรงทรัพย์                                         061-6585559

ปลัด สมเดช สุวรรณฉวี                                         086-7655526

8

เรือพาย

สะพานเหนือเขื่อนแม่กลอง

สมาคมกีฬา/ชมรมกีฬาจังหวัด

6

อ.ท่าม่วง

นายสุราษฎร์ อุดม                                         092-8653624

พงษ์ศา แม้นทิม                                         087-1558494

9

ปันจักสีลัต

หอประชุมพระราชวิสุทธิเมธี (เจ้าคุณปัญญา)

โรงเรียนวิสุทธรังษี

7

อ.ท่าม่วง

นายธวัชชัย ไกรทองสุข                                         086-3645799

นายปิยะพงษ์ โสเสมอ                                         092-4564925

10

ชักกะเย่อ

โดมอเนกประสงค์โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

7

อ.เมือง

น.ส.สุกัญญา ศิริคำ                                        093-6246544

นายวรวิทย์ อัคราภิชาติ                                         083-1553553

11

ฟันดาบ

อาคาร 100 ปี  โรงเรียนวิสุทธรังษี

โรงเรียนวิสุทธรังษี

6

อ.ท่าม่วง

นายพัฒนา จันทร์โอ                                         091-7793414

นายปิยะพงษ์ โสเสมอ                                         092-4564925อำเภอท่ามะกา

ที่

ชนิดกีฬา

สนามแข่งขัน

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ

วันแข่งขัน

หมายเหตุ

เบอร์ผู้ประสาน

ชมรม

สนาม

1

มวยสากลสมัครเล่น

อาคารกีฬาหลังคาโค้ง 2 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

10

อ.ท่ามะกา

นายนัทรี สงวนรัตน์                                         081-8534446

นายจีระศักดิ์ กลมวง                                         086-3678809

2

จานร่อน

สนามฟุตบอลเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

6

อ.ท่ามะกา

นายอานนท์ วันลา                                         081-4409250

นางจันทรา จันทร์แปลง                                         092-2887311อำเภอศรีสวัสดิ์

ที่

ชนิดกีฬา

สนามแข่งขัน

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ

วันแข่งขัน

หมายเหตุ

เบอร์ผู้ประสาน

ชมรม

สนาม

1

หมากรุกไทย (กีฬาสาธิต)

ห้องประชุม เคียงธารา เขื่อนศรีนครินทร์

เขี่อนศรีนครินทร์  อ.ศรีสวัสดิ์

2

อ.ศรีสวัสดิ์

นายอำนาจ                            084-9516154

นางพัชนี เชื่อมไทสง                                         081-8606681อำเภอบ่อพลอย

ที่

ชนิดกีฬา

สนามแข่งขัน

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ

วันแข่งขัน

หมายเหตุ

เบอร์ผู้ประสาน

ชมรม

สนาม

1

เซปักตะกร้อ

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

11

อ.บ่อพลอย

ต้น                                      081-9440242

นายประสิทธิ์ เฉยศรีเพ็ชร                                         087-1542240

2

ตะกร้อลอดห่วง

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

10

อ.บ่อพลอย

ต้น                                       081-9440242

นายประสิทธิ์ เฉยศรีเพ็ชร                                         087-1542240

3

ตะกร้อชายหาด

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลต าบลบ่อพลอย

เทศบาลต าบลบ่อพลอย

8

อ.บ่อพลอย

ต้น                                      081-9440242

นายเรวัต ท่านกเอี้ยง                                         082-0210881

4

กอล์ฟ

สนาม GRAND PRIX GOLF CLUB

สนาม GRAND PRIX GOLF CLUB

4

อ.บ่อพลอย

พลเอกภพอนันฒ์  เหลืองภานุวัฒน์   092-2835939

นายประหยัด ชิณราช                                         081-8796104อำเภอไทรโยค

ที่

ชนิดกีฬา

สนามแข่งขัน

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ

วันแข่งขัน

หมายเหตุ

เบอร์ผู้ประสาน

ชมรม

สนาม

1

มวยปลาในร่ม - ชายหาด

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา

9

อ.ไทรโยค

นายพีรศิษย์ สุขสวัสดิ์                                          089-9254063

 อำเภอพนมทวน

ที่

ชนิดกีฬา

สนามแข่งขัน

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ

วันแข่งขัน

หมายเหตุ

เบอร์ผู้ประสาน

ชมรม

สนาม

1

ฮอกกี ในร่ม

โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45

10

อ.พนมทวน

เอ                                       089-8361698

 

 

ฮอกกี กลางแจ้ง

สนามฟุตบอล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45

10

อ.พนมทวน

เอ                                       089-8361698

 

2

รักบี ฟุตบอล

สนามโรงเรียนพนมทวนราชนูปถัมภ์

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์

10

อ.เมือง

นายศิวรัตน์ พายุหะ                   087-0344447

 อำเภอทองผาภูมิ

ที่

ชนิดกีฬา

สนามแข่งขัน

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ

วันแข่งขัน

หมายเหตุ

เบอร์ผู้ประสาน

ชมรม

สนาม

1

จักรยาน

 

 

 

อ.ทองผาภูมิ

นายชลวิทย์ รชติสหัสวัฒน์                                         064-9969494

นายสุพจน์ เพิ่มเครือ                                         086-3100368

 

- ครอสคันทรี

อ.ทองผาภูมิ

เทศบาลต าบลทองผาภูมิ

1

 

 

 

 

- ดาวว์ฮิลล์

อ.ทองผาภูมิ

เทศบาลต าบลทองผาภูมิ

1

 

 

 

 

- ถนน

อ.ทองผาภูมิ

เทศบาลต าบลทองผาภูมิ

4

 

 

 

2

วู้ดบอล

สนามกอล์ฟเขื่อนวชิราลงกรณ

เขื่อนวชิราลงกรณ

6

อ.ทองผาภูมิ

นางเพียงใจ ศิริชุมแสง                                         081-7774848

นายสุพจน์ เพิ่มเครือ                                         086-3100368อำเภอด่านมะขามเตี้ย

ที่

ชนิดกีฬา

สนามแข่งขัน

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ

วันแข่งขัน

หมายเหตุ

เบอร์ผู้ประสาน

ชมรม

สนาม

1

กระดานยืนพาย

บริเวณหลังโรงแรมเดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท

ชมรม/สมาคมแห่งจังหวัดกาญจนบุรี

2

อ.ด่านมะขามเตี้ย

นายศิลป์พิสุทธิ์ พันชะวะนัด                                        095-9692551

นายชูเกียรติ โกแมน                                         085-0902283จังหวัดชัยนาท

ที่

ชนิดกีฬา

สนามแข่งขัน

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ

วันแข่งขัน

หมายเหตุ

เบอร์ผู้ประสาน

ชมรม

สนาม

1

จักรยาน   ประเภท BMX

สนาม BMX  จังหวัดชัยนาท

ฝ่ายเทคนิค (ชมรมกีฬาจักรยาน สังกัด
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุร)ี

1

อ.เภอเมือง

นายชลวิทย์ รชติสหัสวัฒน์

064-9969494

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

ที่

ชนิดกีฬา

สนามแข่งขัน

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ

วันแข่งขัน

หมายเหตุ

เบอร์ผู้ประสาน

ชมรม

สนาม

1

ยิงปืน

สนามกีฬายิงปืนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

8

อ.เมือง

นางสาวภูษณิฐา เนตรสาคร                                         090-1394152

 นายประวัติวงศ์ หาวบุตร                                         084-1453678

2

จักรยาน ประเภทลู่

เวลโลโดม โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

3

อ.เมือง

นายชลวิทย์ รชติสหัสวัฒน์                                         064-9969494จังหวัดสมุทรปราการ

ที่

ชนิดกีฬา

สนามแข่งขัน

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ

วันแข่งขัน

หมายเหตุ

เบอร์ผู้ประสาน

ชมรม

สนาม

1

ฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้ง

ลานสเก็ตน้ำแข็งที่อิมพีเรียลสำโรง

สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้ง

4

 

นายอภิชาติ แก่นน้อย                                         082-246932

 กรุงเทพมหานคร

ที่

ชนิดกีฬา

สนามแข่งขัน

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ

วันแข่งขัน

หมายเหตุ

เบอร์ผู้ประสาน

ชมรม

สนาม

1

สควอช (กีฬาสาธิต)

วชิราวุธวิทยาลัย

สมาคมกีฬาสควอช

5

 

นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง                                         087-2406172

 ชลบุรี

ที่

ชนิดกีฬา

สนามแข่งขัน

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ

วันแข่งขัน

หมายเหตุ

เบอร์ผู้ประสาน

ชมรม

สนาม

1

ยิงปืนรณยุทธ

สนามยิงปืนรณยุทธ จ.ชลบุรี

 

4

 

นายฐาปนนท์ เลาหพิสิฐพาณิช

086-9907277

 พิษณุโลก

ที่

ชนิดกีฬา

สนามแข่งขัน

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ

วันแข่งขัน

หมายเหตุ

เบอร์ผู้ประสาน

ชมรม

สนาม

1

กีฬาทางอากาศ -โดดร่ม

 

 

 

 

นายธภูมิสิทธิ์ แสงด ารงทรัพย์                                         061-6585559