-


จังหวัดกาญจนบุรีประชุมคณะกรรมการทั้ง 22 ฝ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์”และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานในการต้อนรับคณะนักกีฬาและผู้ติดตาม

จังหวัดกาญจนบุรีประชุมคณะกรรมการทั้ง 22 ฝ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์”และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานในการต้อนรับคณะนักกีฬาและผู้ติดตาม

(คลิปข่าว)... https://youtu.be/zMi2Q1Wg1Y4

       วันนี้ ( 21 ธ.ค.65 ) ที่ห้องประชุมแควใหญ่ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์”และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานในการต้อนรับคณะนักกีฬาและผู้ติดตาม  โดยมี นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร นายรณภพ เวียงสิมมา ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ นายศักรินทร์ ทุมเสน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานคณะกรรมการแต่ละฝ่ายร่วมประชุมพร้อมเลขาคณะกรรมการ ทั้ง 22 ฝ่าย

        โดยการประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์”และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์”ครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 5 เป็นการประชุมพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการทั้ง 22 ฝ่าย โดยแต่ละฝ่ายได้รายงานการดำเนินงานในภารกิจตลอดจนความคืบหน้า ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานการประชุม ได้เน้นเรื่องของการบูรณาการของทุกฝ่ายเนื่องจากการทำงานจะมีความเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงต้องรับรู้การทำงานของทุกฝ่ายเพื่อให้การทำงานไปทางเดียวกันพร้อมต้องประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในจังหวัดรับรู้เพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดีรวมถึงนักกีฬาและคณะผู้ติดตามได้รับทราบข้อมูลความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์”และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” ของจังหวัดกาญจนบุรี

        สำหรับจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์”จะขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 29 สิงหาคม 2566 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” ระหว่างวันที่ 8 – 12 สิงหาคม 2566

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี ข่าว/ภาพ