-


ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 นที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโกเมน อาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

วันที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโกเมน อาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 ในส่วนของฝ่ายมอบเหรียญรางวัล ฝ่ายอาสาสมัครและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการแข่งขัน ซึ่งเป็นฝ่ายในส่วนที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีดูแลรับผิดชอบหลัก โดยมีผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดี คณะผู้บริหารบุคลากร คณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานที่ได้จัดทำ พร้อมหารือแนวทางถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน สำหรับการจัดการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในช่วง สิงหาคม - กันยายน 2566

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มรภ.กาญจนบุรี

ติดตามข่าวสารได้ที่ www.kru.ac.th

IG: kru.university โทร 034-534059-60

 

 

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม