-


จังหวัดกาญจนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์”เพื่อรายงานความคืบหน้าและความพร้อมการจัดการของคณะทำงานทุกฝ่าย (วันที่ 1 มีนาคม 2566 )

จังหวัดกาญจนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์”เพื่อรายงานความคืบหน้าและความพร้อมการจัดการของคณะทำงานทุกฝ่าย

(คลิปข่าว)... จังหวัดกาญจนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 - YouTube

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี   ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” ณ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่3/2566   (ครั้งที่8) พร้อมด้วย นายรณภพ เวียงสิมมา ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกฝ่าย โดยได้รายงานผลการดำเนินงานที่ได้จัดทำพร้อมหารือการวางแนวทาง ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์ และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 กาญจนิกาเกมส์ที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน พ.ศ.2566 นี้

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี : ข่าว/ภาพ

 

 

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม