-


รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันภายใต้คำขวัญ “ก้าวไปด้วยกัน ไมตรี กีฬา มิตรภาพ ยั่งยืน”

วันนี้ ( 8 กันยายน 2556 ) เวลา 18.00 น. ที่ สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (สนามกลีบบัว) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” โดย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ และร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานความพร้อมของการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ พร้อมด้วย ผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย  หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ สื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและภูมิภาi90ค นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ติดตามและประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนกว่า 3,000 คน

      ตามที่จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์”  ระหว่างวันที่ 8 - 12 กันยายน 2566  โดยจังหวัดต่างๆทั่วประเทศได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในนามจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด โดยวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นในการพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬา การจัดการแข่งขัน ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานในทุกด้าน ซึ่งทางจังหวัดกาญจนบุรีได้ทุ่มเทเตรียมงานเพื่อรองรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้อย่างเต็มที่ โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีการตื่นตัวและให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดการแข่งขันในระบบสิทธิประโยชน์กลางให้กับเจ้าภาพจากภาคเอกชนผู้สนับสนุน จำนวน 13 ราย

      จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” ในคำขวัญ “ก้าวไปด้วยกัน ไมตรี กีฬา มิตรภาพ ยั่งยืน”  ภายใต้แนวคิด BCG ที่มุ่งเน้นการพัฒนากีฬาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลกับความมั่นคงและยั่งยืน โดยจังหวัดกาญจนบุรีได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์กีฬา เพื่อการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมกีฬา เพื่อพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ มุ่งพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง รวมทั้งการส่งเสริมกีฬา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดและประเทศชาติโดยจังหวัดกาญจนบุรีมีการเตรียมพร้อมในด้านสถานที่แข่งขัน ที่พัก ระบบสาธารณูปโภค สำหรับอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภพัยในด้านต่างๆให้แก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

      สำหรับการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” ซึ่งมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 3,299 คน จัดการแข่งขันกีฬาสากล จำนวน 19 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา โกลบอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส บอคเซีย แบดมินตัน เปตอง ฟุตบอล(คนหูหนวก) ฟุตบอล 7 คน (พิการทางสมอง) ฟุตบอล 5 คน (คนตาบอด) ฟุตซอล (คนหูหนวก) ยกน้ำหนัก ยิงปืน ยิงธนู วอลเลย์บอล นั่ง – ยืน ว่ายน้ำ วีลแชร์เทนนิส วีลแชร์บาสเกตบอล วีลแชร์ฟันดาบ และ กีฬาสาธิต 2 ชนิดกีฬา ได้แก่ ลอนโบวล์ส แขน-ขา วอลเลย์บอลชายหาด (คนหูหนวก)

      ทั้งนี้ สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฯ ได้ตลอดทุกวันจนจบการแข่งขัน ผ่านทางทีวีดิจิทัลช่อง T Sports 7 สื่อออนไลน์ผ่านทาง Facebook Fanpage และ Youtube T Sports 7 อีกทั้งสื่อมวลชนและประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ได้ทางเว็ปไซต์การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 เฟชบุ๊คแฟนเพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี (PRD_KAN) และทาง LINE official Account กาญจนบุรีเกมส์ 48

********************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี : ข่าว/ภาพ