-

สนามแข่งขันกีฬา

.. Download สนามกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "กาญจนิกาเกมส์" ..
ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2565
PDF | XLS

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

ที่

ชนิดกีฬา

สนามแข่งขัน

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ

วันแข่งขัน

หมายเหตุ

เบอร์ผู้ประสาน

ชมรม

สนาม

1

กรีฑา สนามกรีฑา สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

         

2

วิลแชร์บาสเกตบอล โรงยิมฯ สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

     

3

วิลแชร์เทนนิส สนามเทนนิส สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

     

4

เปตอง สนามเปตอง สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

     


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ที่

ชนิดกีฬา

สนามแข่งขัน

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ

วันแข่งขัน

หมายเหตุ

เบอร์ผู้ประสาน

ชมรม

สนาม

1

ว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

อ.เมือง

นายชัยวัฒน์ หาดรื่น                                        081-3571191

นายชัยวัฒน์ หาดรื่น                                      081-3571191

2

วอลเลย์บอลนั่ง-ยืน อาคารพลศึกษาและนันทนาการ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

อ.เมือง

นายสันทัด พรหมผลิน                                         086-8067294

นายชนะรัตน์ ชนะผล                                         081-9432860

3

บอคเซีย หอประชุมอาคารเรียนรรวมและอเนกประสงค์ ม.ราชภัฎกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

อ.เมือง

นายสามารถ จันหา                                         098-2914619

นายพีรพงศ์ โชคจักรเพชร์                                         081-1945999

4

ฟุตบอล 5 คน (ประเภทตาบอด) สานมฟุตบอลหญ้าเทียม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

อ.เมือง

นายกฤตภาส ชาติธรรมมะ                                         092-7169091

นายภูวนาถ วิสุทธากร                                         083-6547979กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์

ที่

ชนิดกีฬา

สนามแข่งขัน

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ

วันแข่งขัน

หมายเหตุ

เบอร์ผู้ประสาน

ชมรม

สนาม

1

ฟุตซอล (หูหนวก) โรงยิมสิงห์นาท (กองพลทหารราบที่ 9)

กองพลทหารราบที่ 9

11

อ.เมือง

นายเจษฎา ศรีนวล                   

082-2450662

นายวัลลภ ตังศิริ                                         098-5835916

2

ฟุตบอล 7 คน (พิการทางสมอง) สนามฟุตบอลกองพลทหารราบที่ 9

กองพลทหารราบที่ 9

11

อ.เมือง

พ.ท.สุประสิษฐ์ รอดประชา          

080-0218889เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

ที่

ชนิดกีฬา

สนามแข่งขัน

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ

วันแข่งขัน

หมายเหตุ

เบอร์ผู้ประสาน

ชมรม

สนาม

1

แบดมินตัน

สนามแบดมินตัน เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

     

 

2

ยูโด

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

     

3

ยูยิตสู

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

     

4

ลอนโบวล์ส

บริเวณลานจอดรถด้านหน้าสวนสมเด็จพระญาณสังวรณ์

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

     

5

เอ็กซ์ตรีม -  Inline Speed Sk

บริเวณลานจอดรถด้านหน้าสวนสมเด็จพระญาณสังวรณ์

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

     

6

ฟุตบอลชาย

สนามฟุตบอล สวนสมเด็จพระญาณสังวรณ์

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

     

7

บาสเกตบอล 3X3

ด้านหน้า โรงยิมฯ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

     

8

เทคบอล(สาธิต)

โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

     


โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

ที่

ชนิดกีฬา

สนามแข่งขัน

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ

วันแข่งขัน

หมายเหตุ

เบอร์ผู้ประสาน

ชมรม

สนาม

1

 

ยิงธนู

สนามฟุตบอลโรงเรียนเทพศิรินทร์ ลาดหญ้า

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ลาดหญ้า

 

อ.เมือง

   


โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี

ที่

ชนิดกีฬา

สนามแข่งขัน

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ

วันแข่งขัน

หมายเหตุ

เบอร์ผู้ประสาน

ชมรม

สนาม

1

 

โกลบอล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี

 

อ.ท่าม่วง

   


อำเภอบ่อพลอย

ที่

ชนิดกีฬา

สนามแข่งขัน

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ

วันแข่งขัน

หมายเหตุ

เบอร์ผู้ประสาน

ชมรม

สนาม

1

เซปักตะกร้อ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

 

อ.บ่อพลอย

   


จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่

ชนิดกีฬา

สนามแข่งขัน

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ

วันแข่งขัน

หมายเหตุ

เบอร์ผู้ประสาน

ชมรม

สนาม

1

ยิงปืน สนามยิงปืนโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี

 

 

   


อำเภอบ้านโป่ง

ที่

ชนิดกีฬา

สนามแข่งขัน

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ

วันแข่งขัน

หมายเหตุ

เบอร์ผู้ประสาน

ชมรม

สนาม

1

โบว์ลิ่ง(สายตา,เคลื่อนไหว,ปัญญา,หู) สนามโบว์ลิ่งบ้านโป่งโบว์ล สมาคมกีฬาโบว์ลิ่ง