แนะนำที่พัก

แนะนำที่พักสำหรับนักกีฬา

บริการรถรับ-ส่ง นักกีฬา

รายละเอียดจุดบริการการขึ้นรถ รับ-ส่ง นักกีฬา

สนามแข่งขันกีฬา

รายละเอียดสนามกีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตารางออกอากาศ | รับชมการถ่ายทอดสด

ตารางสรุปเหรียญ

Highlight

ข่าวสารกาญจนบุรีเกมส์



วีดิทัศน์กาญจนบุรีเกมส์

ผู้สนับสนุน

ผู้สนับสนุนและสิทธิประโยชน์กลาง



ผู้สนับสนุน ระดับ GOLD


ผู้สนับสนุน ระดับ SILVER


ผู้สนับสนุน ระดับ BRONZE